Kaks pilwe

Wene lauliku N. Grekovi laul.

Kaks pilwe kord lendasid sinawal nõlwil,
Üks ajas teist tuliselt taga;
Üks oli neist heledat walgemat wärwi,
Ja teine – must piksewihm aga.

Ja wihaselt mustem käis walgema kannul,
Just nagu ta soowiks ehk saada
Nii walgeks kui teine, nii hiilgada kõrgel,
Seks soowis tal järele a’ada…

Kõik asjata. Walge pilw kõrgemal kerkis, –
Tal kiiremalt edenes sõue –
Kuid teine, see pimenes koledal kombel –
Ja korraga kõmistas kõue…

Wihm puistunes pisarail pimedast pilwest,
Kui tähendaks nukramat nuttu,
Et walge pilw, mida ta taga nii ajas,
Talt põgenes ära liig ruttu…

Eestistatnud W. Warju
Eesti Postimees nr. 17, 2. mai 1892, lk 2