Rubriigiarhiiv: rootsi luule

Tähte valgel

Rootsi keelest Ehala.

Lase oma mõlad olla,
Laevamees!
Vaata üles tähte valla,
Laevamees!

Kõik peab kenat kuu-ööd vaatma,
Kunni haud saab silmi katma:
Sest siis kiigu, liigu, helju
Kerge laev, nii hellasti!
Tähte valgel tunned kalju,
Pääsed uhkelt edasi.

Lase oma mõlad olla,
Laevamees!
Vaata üles tähte valla,
Laevamees!

Saarlane nr 44, 29. oktoober 1896, lk 3.

Tähe vastus

Rootsi rahvalaul.

E. Kizberg

Küsis neiu: Sära tähte taeva telgil,
Miks sa iga õhtu pärast päeva looja
Metsa serval särad ime helgil.”
Kuuldi tähte kostvat tüdrukule:
Suurem õigus küsida jääks ikka mulle,
Kes sa oled, noori nägus neiukene,
Miks sa pärast päeva looja kullakene
Aknal seisad, vaatad õue puna palgel?
Et sind näha saada, hiilgan õhtu algel.
Taevas, tuhat tähte kõrgel sääl,
Ühtgi neiud sinu sarnast ilma pääl!

Olevik nr. 4, 27. jaanuar 1892, lk 88.