Sa räägid

Petöfi järele M. Pukits.

Kallikene, sina räägid
Palju minu häädusest, –
Minu häädus aga wõrsub
Wälja sinu südamest.

Maapind kannab kaunist wilja,
Kuid kas oma jõuuga? –
Ühtgi kõrt ei wõi ta kanda,
Kui ei päike naerata.

Olevik nr. 6, 7. veebruar 1894, lk 136