Õrnake

H. Heine järele K.

Sa kuid kui lille õitse,
Nii õrn, nii ilus ja ell,
Ma waatan sinu pääle
Ja süda saab kurwaks mul.

Just nagu ütleks mull keegi:
Käed pane ta pääle tõest
Ja palu: Jumal hoidku
Sind, õrna, ilusat last!

Oleviku Lisaleht nr 49, 30. november 1882, lk 2.