Mälestus

Carl Hermanni järele B. Weber.

Sa truudust, armu wandusid
Mull’ kerge meelega:
Su wanded tuulde tuiskasid –
Su meelest läinud ma.

Kuid selle aja mälestus
Ei kao mu rinnasta:
Ei üksgi walu, kurwastus
Su kuju kustuta! –

Olevik nr. 14, 8. aprill 1897, lk 327