Lilli

Norra lauliku Henrik Ibseni laul.

Lilli, mu lõbusam liblik sa,
Kui põgened, jälle sind püian!
Ma punun wõrgu sul laulusta
Ja meelisõnu sul hüian.

„Ja olen ma liblik nii wäikene,
Lase wabalt meel õilmil mul käia,
Ja oled sa poiss, kui päikene,
Siis jookse, kuid ei sa mind püia!“

Lilli, mu lõbusam liblik sa,
Kas näed, kuis laulud sind püidwad,
Sa põgened, kallike, asjata,
Sõnad wõrku sind uuesti hüidwad.

„Ja olen ma liblik, nii wäiksene,
Siis lendan ma siisgi su wõrgusse,
Jäta tiiwadki terweks mul sa!“

Sind õrnaste kinni wõtan ma
Ja asemeks annan mu rinna,
Seal wõid sa siis wabalt lennata,
Mul ehtida õnnede linna…

Gr.
Eesti Postimees nr. 16, 25. aprill 1892, lk 2