Igawene kewade

Küll igal aastal sõuab
Meil wõeraks kewade,
Kuid wiimaks kätte jõuab
Neist kaunim, põline.

Kui lõpeb elurada,
Siis sinna maale läeb …
Siin wõib tad kujutada,
Seal tema ilu näed.

Uhlandi järele A. M. Saar

Linda nr. 11, 16. märts 1891, lk 177