Sõrmus

(Kol’tsovi järele.)

Minu sõrmus kuldane,
Armas paistad silmale,
Õrna neiu kingitus,
Armastuse kinnitus.

Kui tall elu tuska toob,
Ime võim sind tumeks loob,
Kui ta rõõmus, muudad sa
Heleks diamandiks ta.

Kui mind ära unustab,
Arrmu rinnus vajutab,
Siis mu sõrmus kuldane
Muudab mustaks vististe.

O. Mägi.

Oma Maa: teaduste ja juttude ajakiri nr 7, 31. oktoober 1886, lk 225.