Koidutäht

Hoffmann v. Fallerslebeni järele P. Grünfeldt.

Oh kullane koit
Ja ehane loit,
Sa ammu mu südames ihade toit.

Kuis armastan sind,
Oh ihade hind!
Su silmake särades ikka näeb mind.

Nii vaatan su pääl
Ma alati tääl.
Su sõbralik silmake vaatab ka sääl.

Mull naeratad sa
Nii rahulla ka:
Oh oleks ka mina nii vaga kui sa!

Oleviku Lisaleht nr 14, 29. juuni 1886, lk 215