Igatsus

(Vabalt O. v. Leikneri järele.)

Kus olid nõnda kaua sa?
Sind ootsin igatsusega. —
Mu pää, mu süda valutas, —
Kõik laulud olid leinamas. —

Kus viibid jälle kaua sa?
Oh tule, kallis kaugelta!
Ma ootan — silmad pisaras, —
Mu laulud jälle leinamas. —

Anna Haavakivi.

Oleviku Lisaleht nr 4, 15. veebruar 1888, lk 58.