Sureja laps

Uhlandi järele M. Kiisk.

“MIs äratas mu unest mind
Nii magus, mahe hääl?
Oh ema, waat’, kes wäljas weel
Nii hilja laulab sääl?”

“”Ei kuulda, näha midagi,
Oh uinu hellaste!
Ei nüüd wist laulma tule ju
Sul keegi, kallike!””

Olevik nr 52, 24. detsember 1894, lk 1133.