Ruumi küllalt

Ruumi küllalt mulle jäänud
Õhulossis alale,
Ruumi armu tarwis rinda,
Rahu tarwis mullasse.

W. Wachernageli järele K. E. S
Eesti Postimehe Lisa nr. 40, 6. oktoober 1895, lk 316 (ajalehe Eesti Postimees kaasanne)