Pärlipüüdja

O. Roquette järele.

Su pilk end tihti püüan heita
Mu silma sügawusesse,
Wist arwates, et wõiks säält leida
Mõnd pärlit põhjast ülesse.

Ma luban, mine kasta alla,
Wõid keelmata sääl otsida –
Wist naeratad, kui oma pildi
Säält leiad kalli pärlina!

Märt.

Linda nr. 40, 7. oktoober 1894, lk 638