Lootus

Goethe järele J. Parw.

Kõrgem, anna, et mu käsi
Enne päewatööd ei wäsi,
Et ma orjaks wara, hilja!
Tõest’, see pole unenägu:
Iga hoolas töö ja tegu
Kannab pärast kaunist wilja!

Olevik nr. 37, 13. september 1893, lk 781