Lehwi, lehwi, kewade

Mörike. A. Grenzsteini tõlge.

Lehwi, lehwi, kewade,
Lehwi tasa meie õue,
Meie põksuwasse põue,
Lehwi meie südame!

Waikselt uinub weel
Lill kui ema süles –
Waata, kewade ju teel:
Ärka, ärka üles!

Olevik nr. 20, 16. mai 1895, lk 474