Ei keelda saa…

Ei seda keelda saa, et linnud
Me pääde üle lendawad
Kuid seda küll, et meie juukstes
Ei pesi punuda saa nad.

Ei kuulda saa, et halwad mõtted
Me päädes üles tõusewad,
Kuid seda küll me’ wõime keelda,
Et tegudeks ei muutu nad.

Dr. Luther’i j. H. Annila
Eesti Postimehe Lisa nr. 44, 29. oktoober 1894, lk 348 (ajalehe Eesti Postimees kaasanne)