Neiu põli

Serbia laul.

Neiu, neiu, oh mu kulla,
Kas on roosid, kas on kannid,
Kas on kannid kulda karwa
Millelt rind sul armsalt lehkab? –
Kas sul, poissi, poolta meelta?
Ei need roosid, ei need kannid,
Kannid kulla karwalised,
Millelt lehkab minu rinda:
See on neiu õrnus, puhtus.

Joh. Liiw

Olevik nr. 1, 4. jaanuar 1892, lk 12