Torm

(Kiom la sentoj kai kiom la fortoj).

Kui palju tundmust ja kui palju jõudu
Leidnud mu rinna sees warju,
Aga et saatus neil takistab jõudu,
Pole siis wooruse marju.

Lagedal tormamas kohisew maru,
Mindki ta meelitab sinna,
Läbi ta lennutab aasa ja oru,
Magajail lahti teeb rinna!

Kuid minu jõudu nüüd piirawad müürid,
Wabadust näen siin wähe,
Eluteel katkesid töötuse tüürid,
Otseteed laew mul ei lähe.

Tagasi tulla kuid tormgi ei taha,
Enam ei tõuse ta üles.
Wabadus jätnud mind waesekest maha
Armuta saatuse süles.

Esperanto keelest Wilh. Waher.
Eesti Postimehe Lisa nr. 22, 2. juuni 1895, lk 172 (ajalehe Eesti Postimees kaasanne)