Jõulupüha õhtul

Waikne öö, püha öö!
Kõik on uinun’d unesse.
Walwel üksinda on weel
Püha paar sääl sõime eel.
Priske näoga poisike
Magab õndsalt, hellaste.

Waikne öö, püha öö!
Karjastele kuulutatakse
Ingli Halleluuja:
Kõlab kaugel, ligi hüüd:
Kristus, Päästja sündin’d nüüd!

Waikne öö, püha öö!
Oh, kuis paistab lapsukselt
Arm ta püha huulte päält!
Igawdus nüüd ilmal ees:
Jeesu sündimise sees.

Saksakeelest Ida.

Linda nr. 46, 28. november 1896, lk 731