Wõrdlus

Betty Paoli järele Elise Aun.

Näe, wihma tilgakene kiigub
Puu paksu, kare koore peal.
Kui hõbe-helme ehtes liigub;
Kui kukub, siis saab mudaks seal:
Kui’d teda jälle ülestuua,
Et kuumaks nagu koidu-wiir,
Ja ilu ehteks ümberluua
Wõib ainukene päikse-kiir.

Nii elupuul ta heljunemas
Õrn süda tuule tormi wäes
Ja wõitlus waewas wärisemas,
Jõud nõrkeb, langemine käes!
Tall õnnerikast abi anda,
Et eksiteel saaks püha piir,
Ja põrmust hiilgwalt üleskanda,
Wõib ainukene armukiir.

Linda nr. 6, 20. mai 1888, lk 202