Wõrdlus

Waikne järwe hõbe pinda
Katab tume uduwiir;
Rõõmsa nooremehe rinda
Warjab walus walukiir.

Udu jälgil, tormid tuuled
Toowad rasket häwitust;
Kaua, kaua kaeb’wad huuled
Noorel mehel – kurwastust!

A. Tolstoi järele E. Kitzberg.

Linda nr. 12, 23. märts 1891, lk 197