Suwel

Stormi järele Miina Luha.

Tuules kõlab hälli laul,
Päike paistab armsal auul,
Põllul paiswad wilja pead,
Oksal seiswad marja riad,
Õnnistud on mets ja maa —
Naine noor, mis mõtled sa?

Oma maa: teaduste ja juttude ajakiri nr 2, 15. veebruar 1889, lk 108.