Oh!

Leedu laulu järele K. E. S.

Kui mesilind haawas mu käe,
Siis paistetas üles ta.
Mu eideke, hellake, kattis
Siis haawa mullaga.

Mu süda on haawatud, haige
Ja walutab otsata.
Oh, eideke, hellake katta,
Sa teda mullaga!

Oleviku Lisaleht nr 13, 15. juuni 1887, lk 203