Oh põgene!

Oh põgene Sa minuga
Siit kaugel minu naeseks saa!
Ja wöörsil olgu minu rind
Sul isamaja, kodupind.

Ei tule Sa, siis suren ma.
Ning Sina jääd siis üksinda;
Ja isamajas tunned Sa
End nagu wõõrsil olema.

Heine järele M. Pukits.

Linda nr. 10, 2. märts 1899, lk 154