Nägin

Oma peigmeest kaugelt nägin
Õuest wälja minewat –
Ma ei saanud sõna lausta.
Silmi tulid pisarad.

Mine kallim, aga õhtul
Tule jälle koduje!
Päew, mil sind ei saa ma näha.
Liiga pikk on minule.

Läti keelest M. Pukits.

Linda nr. 36, 31. august 1899, lk 585