Mu pisaraist…

Heine järele M. Pukits.

Mu pisaraist mulla põues
Saab kaswama lillede loor
Ja minu õhkedest sigib
Suur künnilindude koor.

Ja kui sa mind armastad, kallim,
Need lilled saad omale siis;
Ja sinu akna all hüüdma
Peab künnilindude wiis.

Olevik nr. 39, 28. september 1892, lk 807