Miks?

Pisarad, pisarad, ilmas miks ala
Jooksete wara kui hilisel a’al?! –
Jooksete teadmata, jooksete sala.
Lugemata, lõpmata põrmlaste ra’al;
Otse kui sügis’ ööl wihmade sajus,
Jooksete teiegi, pisaraojad! …

Wenekeelest E. Martinson

Linda nr. 22, 23. mai 1899, lk 361