Kui lahkuwad

Heine järele M. Pukits.

Kui lahkuwad kaks hinge
Siis kätt nad annawad
Ja palju, palju nutwad
Ja walus õhkawad.

Ei meie nutnud mitte,
Ei õhkand walusalt, –
Meil pisarad ja õhked
Need tulid hiljemalt.

Olevik nr. 41, 12. oktoober 1892, lk 845