Kosk ja hallik

Iwan Krõlowi mõistulaul, ümber p. Jakob Tamm.

Kosk kahinaga kaljult orgu keereldes,
Kord wäikse hallikale ütles hoobeldes,
Kes mäekülje all wast waewalt oli näha,
Kust kandis woogu terwekstegewat.
“Kas pole naljakas? Sa wäike, wett sull wähe,
Kuid Sinu juurde palju wõeraid tõttawad!
Ei pole ime see, et mind käib mõni wahtmas,
Mis käiwad Sinu juures?” — “Terwist tahtmas!” —
All kuuldi hallik ütlewat.

Oma Maa: teaduste ja juttude ajakiri nr 1, 10. jaanuar 1887, lk 39.