Kask

Uhlandi järele J. Parw.

Kuis uhkeste mu akna all
Kask kaswab wõimsas wäes!
Ta kiigub, kõigub kahinal,
Kui torm ja wihm on käes.

Ka minu süda süttib nii,
Kui saatus lainid loob.
Just siis mu kannel kõlabgi,
Kui elu tormi toob!

Olevik nr. 31, 2. august 1893, lk 660