Hiljem kurbdus

Kui juhib elujaatus,
Et peab lahkuma,
Siis niiskub silmawaatus
Küll pisaratena.

Ei woolanud me’ laugelt
Küll laenel pisarad;
Me’ kurwastused laugelt
Weel järel ilmuvad.

H. Heine järel M. Jörgen
Kündja nr. 43, 23. oktoober 1885, lk 217