Hilja

Heine järele J. Parw.

Su naeratus on hiljaks jäänud,
Su ohkamine – hilja see!
Need tunded ammu ära lämbund,
Mis leekisid kord sinule.

Su wastuarmastus on hilja!
Su armupilgul, hellaste
Nad hiilgawad mu südamesse,
Kui päikse kiired hauale …

Olevik nr. 2, 11. jaanuar 1893, lk 39