Hälli laul

K. R. laul

“Kirjanduse Panteonis” on Wene Keiserliku lauliku uus laul ära trükitud. Kõrge laulik kirjutab alandlikult oma luuletööde alla alati ainult oma nime esimesed tähed K. R. Laul kannab nime “Hälli laul“. Meie katsume teda siin “Rishtij  Westniku” järele, kus ta ära trükitud on, nii heaste kui meil see korda läheb, Eesti keele tõlgis ka Eestlastele tutwaks teha.

Maga sa ehitud hällis
Siid ja sammeti sees!
Maga, mu pojuke kallis,
Kambrikses soojuse käes!

Kuju pealt Jumala Ema
Kurblik ja pühalik silm
Waatab; sind walwamas tema,
Ööseses rahus maailm.

Misuke õrnus ta waates,
Kurwade silmade sees!
Just nagu seisaks su saatus,
Tulewad hädad ta ees.

Kiired on aegade tiiwad!
Tuleb ka sinule tund:
Mured ja hädad sult wiiwad
Rahulist, lapselist und.

Kaitse siis truuist ja soojalt
Mööda läind aegade head;
Täida, mis isamaa pojalt
Oot’wad, kaaswennad ja õed!

Elus on hädasid palju;
Wenelas’ süda ja meel
Hoidku sind kindlalt kui kalju
Usu ja auususe teel!

Seisku sull kahtluses külmas,
Kartustes, hädade sees,
Kannatus-eeskujuks silmas
Lihtprawoslaawlane mees.

Maga siis, lapsuke kallis,
Alles kõik mured on eel,
Maga weel mureta hällis,
Seni kui rahus su meel.

Tasaste sätendab tuli
Pühade kujude ees…
Pojuke, puhka! Su põli
Heljub weel õntsuse sees.

XYZ

Oma maa: teaduste ja juttude ajakiri nr 2, 15. veebruar 1889, lk 106-107.