Haige laps

Haige lapse moodi ääres
Istub ema kurbtuses,
Silma pisar, wisa, weeres
Palwet taewa õhates.

Pea waatab lapse pääle,
Pea wälja ilmasse.
Põhja tuul nii kale, winge,
Ei too troosti hingesse.

Muidu istsid laps ja ema
Wäljas pingil üheskoos.
Olid rõõmsad rõõmsatega –
Kuis kõik muutub elu woos!

Ema mõtted minewikus. –
Kaugelt kostab kella hääl. –
Hinge asub tume aimdus
Emal waates lapse pääl’.

Surnu kella kurbtus’ kõla
Kostab kõrwu haledast’. –
Pea wõib ta ingel tulla,
Nõnda emalt armast last!

Ainetel F. Karlson.
Eesti Postimees nr. 25, 7. august 1893, lk 2