Elu, – surm

Mu elu, ta on hele päew,
Surm – waikne pime öö,
Mis oma rüppe warjab kõik,
Kui lõpnud päewa töö.

Ta mustab eel – oh jõua ju,
Ma ammu ihkan sind!
Mind pehmesti sa uinuta,
Päew wäsiteles mind!

H. Heine järele wabalt H. Annila

Linda nr. 26, 11. juuli 1896, lk 392