Eestimaal

Minu kallis isamaja
Seisab põhja piire peal:
Seal kus läigib lumeraja,
Hüüab tale minu heal.

Kui ma kaugel olin käinud,
Mitmet riiki, rahwast näid,
Sa mul ikka meeles seisnud,
Maal nii ilusal ei käind!

Wenekeelest M. Jörgen.
Kündja nr. 6, 6. veebruar 1885, lk 39