Rubriigiarhiiv: A. Assarin

Wene rahwalaul

A. Assarini järele E. Kitzberg.

Ära raiu, armas isakene,
Kaske sirget kõikuwat;
Ära niida, armas wellekene,
Rohtu pehmet nõrkuwat;
Ära murra, armas õekene,
Õisi õrnu hallikalt;
Ära tõsta, armas emakene,
Wetta selget sinawat!

Olen ise kõikuw sirge kaske,
Rohukene nõrgake,
Tasa waiksest õhtu tuulest paitud,
Minu juuksed kuldased;
Õrnad õied hallikate äärelt
Minu sini-silmaksed,
Kussa selge pärli pisar järgelt
Päewal, öödel woolanes.

Oleviku Lisaleht nr 2, 16. jaanuar 1889, lk 23.