Igatsus

(Wabalt O. v. Leikneri järele.)

Kus olid nõnda kaua sa?
Sind ootsin igatsusega. —
Mu pää, mu süda walutas, —
Kõik laulud olid leinamas. —

Kus wiibid jälle kaua sa?
Oh tule, kallis kaugelta!
Ma ootan — silmad pisaras, —
Mu laulud jälle leinamas. —

Anna Haawakivi.