Armastuse mötted

J. Sturmi järele.

Oh armastus, su mõtted
On taewast kõrgemad!
Ja põhjamata merest
On sügawamad nad!

Oh armastus, su mõtted,
On tuulest kiiremad,
Nad tuhat korda rohkem
Kui päike särawad!

Märt.

Linda nr. 32, 18. august 1895, lk 515